....................

تو را گم کرده ام امروز...

و حالا لحظه های من

                          گرفتار سکوتی سرد و سنگینند،

و چشمانم که تا دیروز به عشقت می درخشیدند...

                         نمی دانی چه غمگینند!

/ 0 نظر / 28 بازدید