تو میروی ومن...

تو می روی

                          و من

فقط نگاهت میکنم

 تعجب نکن که چرا گریه نمیکنم

 بی تو یک عمر فرصت برای گریستن دارم  

  اما برای تماشای تو همین یک لحظه باقیست... 

.....♥#########♥  
.....♥#############♥
...♥###############♥
..♥#################♥..................♥###♥
..♥##################♥..........♥#########♥
....♥#################♥......♥#############♥
.......♥################♥..♥###############♥
.........♥################♥################♥
...........♥###############################♥
..............♥############################♥
................♥#########################♥
..................♥######################♥
....................♥###################♥
......................♥#################♥
........................♥##############♥
...........................♥###########♥
.............................♥#########♥
...............................♥#######♥
.................................♥#####♥
...................................♥###♥
.....................................♥#♥
.......................................♥
.......................................♥
.....................................♥
...................................♥
.................................♥
..............................♥
............................♥
.........................♥
......................♥
..................♥
.............♥
.........♥
......♥
....♥
......♥......................♥...♥
..........♥.............♥............♥
..............♥.....♥...................♥
...................♥.....................♥
................♥......♥..............♥
..............♥.............♥....♥
.............♥
...........♥
..........♥
.........♥
.........♥
..........♥
..............♥
...................♥
..........................♥
...............................♥
.................................♥
.................................♥
..............................♥
.........................♥
..................♥
.............♥
.....♥

 از خدا پرسیدم دوست دارید بندگانتان چه بیاموزند؟

 گفت:"بیاموزند که آنها نمی توانند کسی را وادار کنند،عاشقشان باشد"

 "بیاموزند که انسانهایی هستند که دوستشان دارند اما نمی دانند که چگونه عشقشان را ابراز کنند"

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
Mohsen PTC

سلام دوست عزيز[گل] وبلاگت زيبا بود، مرسي درآمد از اينترنت با 15 دقيقه کار در روز PTC_15min@yahoo.com http://15min.persianblog.ir