اگه میخوای بدونی سبک(نوع) عشقت چیه،حتما این مطلب رو بخون....

سبک های متفاوت عشق...

اگه میخوای بدونی سبک(نوع) عشقت چیه،حتما این مطلب رو بخون....

1_اروس(eros):

عشق شهوانی،عشق به زیبایی،فاقد منطق،عشق فیزیکی که به واسطه جذابیت و کشش های جسمانی ویا ابراز آن بطور فیزیکی نمایان میگردد.

همان عشق در نگاه اول است که با شدت آغاز شده وبه سرعت فروکش میکند.

2_لودوس(ludus):

عشق تفننی،این سبک عشق بیشتر متعلق به دوران نوجوانی میباشد،

شامل انواع عشق های رمانتیک ولی زودگذر است.

لودوس تنها ابراز ظاهری عشق می باشد و کثرت گرا نسبت به شریک عشقی است.

به اصطلاح فرد را تشنه تا لب چشمه میبرد و تشنه باز میگرداند.

در این سبک از عشق روابط دراز مدت بعید به نظر می رسد.

3_فیلو(philo):

عشق برادرانه ،عشقی که مبتنی بر پیوند مشترک می باشد.

این سبک عشق بر پایه وحدت و همکاری بوده وهدف آن دستیابی به هدف مشترک می باشد.

4_استورگ(storge):

عشق دوستانه،وابسته به احترام و نگرانی نسبت به منافع متقابل،در این سبک عشق همنشینی و همدمی بیشتر نمایان می باشد.

این سبک عشق پایدار و بادوام-صمیمانه و متعهد-فقدان شهوت و رابطه در آن دراز مدت است.

5_پراگما(pragma):

عشق منطقی،این سبک عشق مختص افرادی است که نگران آینده اند- آیا فرد مقابل در آینده پدر یا مادر خوبی برای فرزندشان می باشد؟ -.

عشقی که مبتنی بر منافع و دور نمای مشترک می باشد.

این سبک عشق پایبند به اصول منطقی و خرد گراست.

همبستگی برای اهداف و منافع مشترک است.

6_مانیا(mania):

عشق افراطی،انحصار طلب،وابسته و حسادت برانگیز،شیفتگی شدید به معشوق،اغلب فاقد عزت نفس،عدم رضایت از رابطه،عشق دردسر ساز،عشق وسواس گونه...

این سبک عشق مانند وسوسه می ماند و میتواند به احساسات مبالغه آمیز و افراطی منجر گردد.

7_اگیپ(agape):

عشق الهی،عشق فداکارانه،عشق از خود گذشته و گرانقدر...

این سبک عشق عشقی نوع دوستانه- تمایل انجام دادن کاری برای دیگران بدون چشم داشت –است.

سبک عشق اروس اغلب در بین مردان رواج دارد

سبک عشق استورگ اغلب در بین خانم ها رواج دارد

کاش خداوند سه چیز را نمی آفرید_غرور دروغ عشق_تا آدم ها از روی غرور به دروغ دم از عشق نمیزدنند...

/ 0 نظر / 55 بازدید